محسن:

متاسفانه در دانشگاه رشته مهندسی هم خوندم مطالب کاربردی برای بازار کار نبود . بعد از دانشگاه با کلی تلاش و صرف وقت و هزینه و از دست رفتن فرصت‌های بسیاری توانستم مهارت و مطالب کاربردی لازم در بازار را یاد بگیرم تا بتوانم در همان رشته ای که تحصیل کرده ام به عنوان یک مهندس کار کنم . اما اگر در دانشگاه مهارتها را آموخته بودم لازم نبود دوباره وقت و هزینه اضافه بگذارم