محمد غ:

اشکال ما ایرانیان این است که به شغل افراد احترام میکنیم نه خود شخص.به پول و دارایی افراد احترام میکنیم ,نه به سرشت و مرام و کارایی انان.بد نیست که به همه مردم یکسان احترام کنیم,پیامبر در جمع طوری می‌نشستند که کسی که پیامبر را نمی‌شناخت و وارد میشد نمی‌توانست او را شناسایی کند,لذا از همه به یک مقدار احترام می‌کرد.بیاییم به افراد به خاطر شغلشان نه ,به خودشان احترام کنیم.تا هر کسی به شغلی برود که دوست دارد و رشد می‌کند ,نه شغلی که مردم و جامعه دوست دارد و او هیچ مهارتی در ان ندارد,و الی ما شا اله........