ارسلان:

بد بخت فرهادی نمی‌دونه ارزشش به اندازه یه دستماله .