ناشناس:

فرزاد حسنی هم تو برنامه سال تحویل یه شعر عاشقونه واسه همسرش خوند و گفت تازگیها خانوم بهانه تمام شعرهای عاشقانه منه! ولی دیدید که چند ماه بعد از هم جدا شدند. من که باور نمی‌کنم!