ب۲۸:

استقلالیا بابا لنگیا رو اذیتشون نکنید...با این باخت....اخه حالی به ادم میمونه؟نه والا/ احوالی به ادم میمونه؟ نه والا