امیر مهدی:

گروه تروریستی بین المللی صهیونیستی (اسرائیل) از گروه تروریستی داعش حمایت نظامی می‌کند.