بدون نام:

ای کاش این احذاب گرامی مخصوصا اصلاح طلب به جای این همه توجه بیش از اندازه به انتخابات!گوشه چشمی هم به مشکلات مردم داشتند،تا احساسات عمومی شکل نگیره که این اقایون تنها چیزی که به فکرشن صندلی و ریاست و قدرته و مردم رو فقط برای رای ریزی می‌خوان،مثل مرغ تخم طلا!ای کاش این روزنامه‌های منور الفکر 1ذره درد مردم رو انعکاس می‌دادند،دلم برای خودمون می‌سوزه،آقایون در دیزی بازه حیای شما کجاست؟!