علی:

تمام این افراد بدرد نمیخورن. تا گرفتار این افراد ناکارامد هستیم وضع مملکت همینه. متاسفانه پروبال دادن به این افراد ناکارامد موجب جلوگیری از رشد چهره‌های جدید و کارامد شده.
انصافا همه اینا رو هم بذاری یه ادم درست حسابی نمیشن
اگر عقل رسانه کار کند آنوقت انوقت انسان عاقل هم میتوان کشف کرد. وقتی رسانه ذهن مردم را خراب می‌کند چگونه میتوان به تشخیص درست رسید.
ناراحت نشو. قبول کن رسانه وظایف ذاتی خودش انجام نمیده.
بهترین راهکار برای این مشکل اینه که علمای عزیز یعنی علما رسانه مردم شوند. در حکومت شیعی مردم باید گوش به فرمان علما باشن. هروقت این رابطه بدرستی صورت بگیرد انوقت مشکل ما حل میشود.
درقضیه تنباکو نفس پاک یک عالم بود که ان نتیجه عالی بدنبال داشت.
و در انقلاب نفس ان امام راحل بود که ظلم را از کشور بیرون کرد.
حالا رسانه عزیز به جای خبرهای ذهن خراب یه زحمت به خودش بده این رابطه علما و مردم را با یک مدل روز طراحی کند.
ما علما را رها کردیم و چسبیدم به غضنفر.
خلاصه رابطه قوی ولایت و رهبری بهترین وضعیت برای کشور است.