پرسپولیس:

سلام ؛سال نو مبارک؛ شما به بازی مقابل قطر و چین وازبک بدون تعصب نگاه کنید ببینید این مربی بعد از شش سال کار در تیم ایران حتی نتوانسته است سالی یک پاس اموزش بدهد تا تیم ملی ما بتواند 5تا6پاس پشت سر هم بهم بدهند ولی خوشبختانه یا بدبختانه از شانس بالایی این کیروش برخوردار است که شانسی نتیجه میگیرد و خیانتش به فوتبال ما مشخص نمیشود وای به روزی که این دیوار فرو بریزد آنوقت میفهمیم که چرا صالح کریمی نوازی ودیگران را اخراج کرد وما دنبال دلیل اصلی آن نگشتیم چون مردمان غریب پرست اشنا کشیم