مجید:

واقعا مگه ایران جای دیدنی نداره مردم ایران باید تاکی آویزان این کشورهای تازه تآسیس و تازه به دوران رسیده اطراف بشن چطور قبل انقلاب کسی اسم این کشورا را نشنیده بود و مردم این کشورا از خوداشون بود بیان ایرانا از نزدیک ببینن واز کشورای آمریکا و اروپا ما توریسم داشتیم مسئولین بجای این بحثای الکی بیان ببینن اشکال کار کجاست چرا ما بجای یک کشور توریستی باید تبدیل بشیم به یه کشور صادرکننده توریستهای درجه دوبه کشورای جهان سوم واقعا بجای شعار الکی بیاید فکر اساسی کنیم وراه حل براش بیاریم