واقع نگر:

تا قالیباف هست کی به روحانی رای میده؟ اقای قالیباف مدیریت اجرایی اش بهتر از 5نفر دیگه است