رضا:

فعلا که قالیباف از پنج تا دیگه شون بهتر ه تو مدیریت اجرایی