ناشناس:

فکر نمیکنم آقای محمد هاشمی طرفداری داشته باشن که بخان توصیه کنند به کی رای بده ضمنا بنده دوره مدیریت ایشون در صدا و سیما رو هم یادم میاد دوره درخشانی نبوده یه چیزی در حد همین روئسای فعلی و قبلی صدا و سیما /صدای منتقد جایی نداشته/ضمن اینکه اگر کسی به اکبر هاشمی یا حسن روحانی رای داده یا میده دلیل بر کارایی و کفایتشون نیست رقباشون عددی نیستتد جناح راست ثابت کرده هیچ برنامه ای برای اداره کشور نداره