خبرخوان جام نیوز
|
جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ الجمعة ٥ ذو الحجّة ١٤٣٩ Friday, August 17, 2018
 
کد خبر: 157070
نظرات: 1
تاریخ مخابره : ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ - ۱۲:۵۶
آیا روابط شما و همسرتان یکنواخت شده است؟
گاهی افراد خیلی ساد ه و بـد ون اینکه تصورش را بکنند ، گرفتار یک ارتباط یکنواخت می شوند . شاید شما هم، هم اکنون جزو این د سته از افراد باشید
زن.مرد.مبل.کف پوش آیا روابط شما و همسرتان یکنواخت شده است؟
به این مطلب امتیاز دهید
0% 0% بازدید

جام خانواده:

آیا روابط شما و همسرتان یکنواخت شده است؟

 

●آیا احساس می کنید محبتتان نسبت به یکد یگر کم شده است؟

 

این حس کاملا طبیعی است. گاهی افراد خیلی ساد ه و بـد ون اینکه تصورش را بکنند ، گرفتار یک ارتباط یکنواخت می شوند . شاید شما هم، هم اکنون جزو این د سته از افراد باشید . د ر پی این یکنواختی، ملال ، د لزد گی و خستگی نـیز وارد رابطه می شود ؛ اما نگران نباشید چرا که می توانید به ساد گی، شور و حرارات اولیـه را بـه زنـد گی عاطفی خود بازگرد انید . انجام این کـار آنقد رها هم که فکرش را می کنید ، د شوار نیست.

 

توجه خود را به این مسأله معطوف کنید که اولین چیزی که مد ت ها پیش شما را جذب همسرتان کرد ، چه چیزی بود ؟ این خصوصیات هنوز هم در فرد مورد نظر وجود دارد ، فقط باید آنها را مجد د اً کشف کنید .

 

یاد آوری خصوصیات ویژه کسی که د وستش د ارید ، موجب می شود مجدد اً شور و حرارات به رابطه شما بازگردد . در کنار هم بنشینید و د ر مورد نحوه آشنایی و یا اولین برخورد ی که با یکد یگر د اشتید ، گفتگو و خاطرات خوش گذشته را برای هم بازگو کنید .

 

به این موضوع فکر کنید که شما د و نفر قبل از اینکه د رگیر فرزند ، شغل، پرد اخت صورت حساب ها و سایر الزامات زند گی رومزه شوید ، چگونه وقتتان را با هم صرف می کرد ید ؟ شاید بعد از ظهرها قد م می زد ید و د ر مورد اینکه د ر آیند ه قصد د ارید چه کارهایی انجام د هید با هم صحبت می کرد ید .

 

شاید با هد یه د اد ن یک شاخه گل رز، همسرتان را خوشحال و غافلگیر می کرد ید . چه کسی می گوید که د یگر نمی توانید چنین کارهایی را انجام د هید ؟ شاید لازم باشد که برنامه های کاری، فعالیت های مربوط به بچه ها و همچنین سایر کارهای د یگر را زمانبند ی د قیق تری کنید تا برای انجام امور د و نفره وقت بیشتری پید ا کنید . این زمان باید یک زمان با کیفیت باشد که فقط شما د و نفر د ر کمال آرامش د ر کنار هم قرار بگیرید .

 

اگر همیشه اجازه بد هید که الزامات زند گی روزمره شما را د رگیر خود کنند ، هیچ گاه قاد ر نخواهید شد که زند گی رمانتیک از د ست رفته خود را از نو باز آفرینی کنید

 

باید انجام این کار را به عنوان اولین اولویت زند گی خود قرار د هید . یکی از شما د و نفر باید آغاز کنند ه باشند چه اشکالی د ارد که آن یک نفر شما باشید .

 

برای اینکه اوقات خوشی را د ر کنار همسرتان صرف کنید ، مجبور نیستید که هزینه های هنگفتی متقبل شوید .

 

البته شاید بد نباشد ترتیب یک شام رمانتیک را د ر یک رستوران بد هید و اگر این رستوران، همان جایی باشد که د ر روزهای اول آشنایی همیشه با هم به آنجا می رفتید که چه بهتر! همچنین می توانید چند ساند ویچ د رست کنید ، د ر سبد پیک نیک بگذارید و به طبیعت بروید و از وجود هم لذت ببرید . مهم این است که شما د و نفر با هم هستید .

 

زند گی همه افراد شلوغ شد ه و مشغله های کاری افزایش پید ا کرد ه است. همیشه جلسات فوری بعد از ظهر، کلاس های فو ق برنامه کود کان، خرید خانه و یا سایر برنامه هایی که باید در آنها شرکت کنید ، وجود دارند ؛ به همین د لیل خیلی مهم است که بتوانید هر روز برای هم وقت بگذارید ، حتی اگر این زمان به چند د قیقه محد ود شود .

 

در طول این مد ت شما می توانید انسجام بین خود را استحکام بخشید . بد نیست د ر مورد این مطلب که روز خود را چگونه سپری کرد ه اید با هم مشورت و گفتگو کنید و زمانی هم که د ر حال صحبت کرد ن با هم هستید واقعاً به حرف های طرف مقابل گوش کنید . نسبت به زند گی فرد ی شریک زند گیتان ابزار علاقه کنید . باید او را متوجه کنید که نحوه سپری کرد ن اوقاتش برای شما مهم است.

 

به خاطر د اشته باشید که باید با هم بخند ید . به هر حال این امر کاملاً طبیعی است که زن و شوهر د ر طول زند گی خود به مشکلاتی برخورد می کنند و ناراحتی ها و د لخوری های میانشان بوجود می آید ؛ اما اگر روی مشکلات کار کنید ، مطمئن باشید که می توانید عشق و سرزند گی را به زند گی خود بازگرد انید . فراموش نکنید که باید به یکد یگر اعتماد د اشته باشید .

 

شریک شما باید د ر عین حال بهترین د وستتان هم باشد ، پس ترس ها و نگرانی هایتان را با او د ر میان بگذارید و به طور کامل به او اطمینان د اشته باشید .

 

تنها بازگو کرد ن مشکلات زند گی و د ر میان گذاشتن آنها با شریک زند گیتان به شما کمک می کند که احساس کنید کسی هست که د وستتان می د ارد و حافظ و حامیتان است. شما و همسرتان می توانید شور و نشاط را مجد د اً به زند گی خود باز گرد انید . کار زیاد ی نمی خواهد فقط کافی است برنامه ریزی د قیقی د اشته باشید .

 

اگر موفق شوید مطمئن باشید که می توانید به عشق حقیقی د ست پید ا کرد ه و به راحتی احساسات خود را به د یگری منتقل کنید .

1 نظر
خبرهای داغ
نمایش نظرات
شما در حال پاسخگویی به نظر زیر می باشید:

نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
نظر متنی
نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
ارسال
پربیننده سرویس
آر اس اس ادامه
آخرین اخبار جام
آر اس اس ادامه
داغ شده های سرویس
آر اس اس ادامه
آخرین خبر
Top