جام نیوز jamnews.com JAM NEWS وقتی که اراده الهی در مسیر سعادت انسان قرار می‌گیرد http://www.jamnews.com/detail/News/935584 با توجه به برخی از آیات و روایات می‌توان به این نتیجه رسید که اگر «کسی خود را برای خداوند قرار دهد و او را اطاعت کند، خداوند هم خودش را برای او قرار داده و خواسته‌ها و مصالح او را محقق می‌سازد.» info@jamnews.com Tue, 08 Jan 2019 18:51:41