جام نیوز jamnews.ir JAM NEWS سند « تربیت جنسی » باید جایگزین ۲۰۳۰ شود http://www.jamnews.ir/detail/News/901208 عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده باانتقاد ازپنهان کاری مسئولان دراجرای سند ۲۰۳۰گفت:سند تربیت جنسی بایدجایگزین آموزشهای جنسی به کودکان شود. info@jamnews.ir Sun, 17 Jun 2018 18:50:50 سیاه بختی در ازدواج‌های سفید / سقف زندگی که هرگز مشترک نمی‌شود http://www.jamnews.ir/detail/News/901184 یک روانشناس بالینی معتقد است ازدواج سفیدمی تواندآسیب‌های زیادی برای فردبه همراه داشته باشد،این پیوند ازنظرحقوقی وقانونی مشکلات جدی برای فردبه همراه دارد. info@jamnews.ir Sun, 17 Jun 2018 17:17:11