جام نیوز jamnews.com JAM NEWS طب سنتی خوردن گوشت مرغ پرورشی را توصیه نمی‌کند http://www.jamnews.com/detail/News/940061 محقق طب سنتی با بیان اینکه هرچه مرغ چاق‌تر باشد، رطوبت زیادتری در بدن تولید می‌کند، گفت: استفاده آن چندان سفارش نمی‌شود. info@jamnews.com Sat, 16 Feb 2019 21:00:00 وجود ۴۰۰ هزار فرزند بی‌ شناسنامه در ایران http://www.jamnews.com/detail/News/940248 یک نماینده مجلس گفت: 300تا 400هزارفرزندبی شناسنامه درکشور وجود داردکه اکنون حدودا 25 ساله شده اند؛اینها نه می توانند ازدواج کنند،نه می توانندگواهی نامه بگیرند،نه حق اشتغال دارند،نه مشروعیت دارندونه قانونی هستند. info@jamnews.com Wed, 20 Feb 2019 15:48:32