جام نیوز jamnews.com JAM NEWS عکس/ تلفات طوفان سهمگین فلورانس/ 12 کشته و یک میلیون آواره http://www.jamnews.com/detail/Photo/914857 طوفان فلورانس آمریکا با سرعت بیش از ۱۶۵ کیلومتر در ساعت در حرکت است و احتمال دارد سطح آب اقیانوس تا ۴ متر افزایش یابد. تاکنون 12 نفر کشته شده و حدود ۱۰ میلیون نفر تحت تاثیر قرار گرفته اند. یک و نیم میلیون نفر هم خانه هایشان را ترک کرده اند./ یورونیوز info@jamnews.com Sun, 16 Sep 2018 18:00:12