جام نیوز jamnews.com JAM NEWS تصاویر / مناظر طبیعی از زاویه‌ای متفاوت http://www.jamnews.com/detail/Photo/946057 info@jamnews.com Tue, 23 Apr 2019 17:20:14 تصاویر / طبیعت زیبای شیلگان دره http://www.jamnews.com/detail/Photo/946056 شیلگان دره منطقه ای دراستان خراسان رضوی که درنزدیکی شهرستان درگزودررشته کوههای هزارمسجد واقع شده است. این منطقه فاصله بسیار کمی تاترکمنستان داردودرابتدای فصل بهاردارای طبیعت بسیارزیباوخاص است. info@jamnews.com Tue, 23 Apr 2019 17:14:15 تصاویر / خدمتی که سیل به هوای خوزستان کرد ! http://www.jamnews.com/detail/Photo/946054 بعد ازوقوع سیل درخوزستان وافزایش حق آبه تالاب هورالعظیم،مسیرهای ورودی آب به حوضچه‌های جنوبی تالاب باز شده وزمین‌هایی که درسال‌های اخیردچارخشکسالی شده وبه یکی ازکانون‌های ریزگرددرخوزستان تبدیل شده بودند،اکنون پرآب شده اند.بااین تغییرات می توان امیدواربود که بخش مهمی ازمشکلات هوای خوزستان وگردوغبارهای این استان باآب گیرشدن هورالعظیم حل شود. info@jamnews.com Tue, 23 Apr 2019 17:07:31 تصاویر / بهار دل انگیز و زیبای کریمه http://www.jamnews.com/detail/Photo/945970 info@jamnews.com Mon, 22 Apr 2019 20:29:15 ویدئو / تغییر لوگوی گوگل به مناسبت « روز زمین » http://www.jamnews.com/detail/Video/945967 info@jamnews.com Mon, 22 Apr 2019 20:10:19 ویدئو / ساخت کشتی غول‌ پیکر نوح در ساحل http://www.jamnews.com/detail/Video/945958 حدود ۲۵۰ هنرمند پرویی وبولیویایی به مناسبت روزمصائب مسیح باهمراهی یکدیگر جلوه‌ای بصری باماسه وخاک پدید آوردند.این مراسم که سالانه برگزارمی‌شودوهرسال موضوع متفاوتی دارد،امسال به کشتی نوح اختصاص داشت.این شانزدهمین سالی است که این فستیوال دربولیوی برگزارمی‌شود. info@jamnews.com Mon, 22 Apr 2019 19:49:56 تصاویر / مروارید از کجا می‌ آید ؟ http://www.jamnews.com/detail/Photo/945945 info@jamnews.com Mon, 22 Apr 2019 18:54:47 ویدئو / دعوای دوقلوها در رحم مادر ! http://www.jamnews.com/detail/Video/945940 یک مادرچینی که برای بررسی وضعیت سلامتی جنین‌های خودبه یک مرکزسونوگرافی مراجعه کرده‌ بود،متوجه درگیری بین دوجنین خودشد.این فیلم بازتاب گسترده‌ای درفضای مجازی داشته است. info@jamnews.com Mon, 22 Apr 2019 18:38:03 تصاویر / شاهکار از آثاری هنری که از کاغذ ساخته شده اند http://www.jamnews.com/detail/Photo/945918 هنربرش کاغذهنری قدیمی است که ریشه آن به ژاپن و ۷۰۰ سال قبل ازمیلاد مسیح برمی گردد.امروزه هنرمندان معاصرتوانایی وجودداردکه درکارباکاغذوخلق آثارهنری استادمی‌باشندوباآثارشان چشم‌ها رابه سوی خودخیره می‌کنند. info@jamnews.com Mon, 22 Apr 2019 16:53:51 ویدئو / ربات آتش‌نشان به کمک کلیسای نوتردام رفت http://www.jamnews.com/detail/Video/945645 کلیسای تاریخی نوتردام پاریس با ۸۵۰سال قدمت،عصردوشنبه دچارآتش‌سوزی مهیبی شدکه این بنای ارزشمند تاریخی راتامرزنابودی کامل برد. info@jamnews.com Thu, 18 Apr 2019 18:08:29 ویدئو / استراحتگاه دست هنگام کار با موس ساخته شد http://www.jamnews.com/detail/Video/945643 شیوه استفاده ما ازموس وکیبوردرایانه درطول این سال‌ها تغییرنکرده است، امااین بدان معنا نیست که مابایددرهنگام استفاده ازآنهادردوناراحتی راتجربه کنیم. info@jamnews.com Thu, 18 Apr 2019 17:43:50 تصاویر / قبرهای عجیب و قبرستان‌های زیبا http://www.jamnews.com/detail/Photo/945640 وقتی صحبت ازگردشگری وسفرباشد،اکثر افرادبه طبیعت زیباومکان‌های تفریحی فکرمی‌کننداما همیشه این گونه نیست وگاهی اوقات رفتن به گوشه‌ فراموش شده شهرمی‌تواندیک تجربه متفاوت والبته زیباوغافلگیرکننده باشد. info@jamnews.com Thu, 18 Apr 2019 17:05:51 ویدئو / لحظه پرواز کوچک‌ترین جت جهان http://www.jamnews.com/detail/Video/945639 جت تجاری ۱.۷ میلیون پوندی به نام Flaris LAR ۱ به عنوان مینی هواپیمافقط به ۱۰۰ مترباندبرای پروازنیازداردوپس ازپروازدرعرض یک دقیقه تاارتفاع ۵۹۰۰ پایی بالامی رود. info@jamnews.com Thu, 18 Apr 2019 17:02:17 تصاویر / کره مریخ در چین ! http://www.jamnews.com/detail/Photo/945636 مقامات کشورچین درصحرای گوبی کره مریخ رابرای دانش‌آموزان شبیه سازی کردندتا دانش آموزان چینی باویژگی‌های کره مریخ بیشترآشناشوند . info@jamnews.com Thu, 18 Apr 2019 16:42:36 تصاویر / زیبایی‌های کره زمین در روز زمین http://www.jamnews.com/detail/Photo/945634 روززمین،روزی برای افزایش آگاهی وقدردانی نسبت به محیط زیست کرهٔ زمین است.این روزدو باردرسال، یک باردرطول فصل بهاردرنیمکره شمالی( ۲۲ آوریل)ودرطول فصل پاییزدرنیمکره جنوبی(که فصل بهارآن نیمکره محسوب می‌شود)برگزارمی‌شود. info@jamnews.com Thu, 18 Apr 2019 16:37:54 ویدئو / نوآوری جدید شرکت لامبورگینی http://www.jamnews.com/detail/Video/945633 شرکت لامبورگینی ازنوآوری جدیدخودرونمایی کرد.دراین ابتکاربا استفاده ازسوییچ ماشین می توان رنگ ماشین راتغییردادو به هرطرح ورنگ دلخواهی تبدیل کرد! info@jamnews.com Thu, 18 Apr 2019 16:30:24 ویدئو / نقاش ماهری که با نوک انگشتان خود نقاشی می‌کند http://www.jamnews.com/detail/Video/945598 info@jamnews.com Thu, 18 Apr 2019 13:54:12 تصاویر / خاطرات به گِل نشسته http://www.jamnews.com/detail/Photo/945471 آن روزکه آمد،ازدوستی کهنه‌ی لرستان باگل وخاک خبرداشت.سیل آمد،خروشیدوهمه‌ی آنچه زندگی نام داشت راباخودبردامسال خرّه‌گیری زودترازقرارسال‌های قبل به سراغ لرستان آمد،گرچه پیراهن سیاه نپوشاند سیل نه‌تنها خانه وزندگی،که همه‌ی دلگرمی‌های کوچک و بزرگ مردم راهم باخودبرد،امانمی‌دانست این خانه‌هاومردمانش ریشه درصبردارندوازمیان انبوه دردومصیبت،خاطره‌هاراهشان راازمیان گل‌ولای هم بازمی‌کنندودوباره لبخندمی‌کارند و امیدرسیدن روزهای نومی‌دهند. info@jamnews.com Wed, 17 Apr 2019 12:38:38 تصاویر / زندگی سیل‌ زدگان خوزستان در واگن‌های قطار http://www.jamnews.com/detail/Photo/945445 مردم بامدژ استان خوزستان بعدازگذشت چندین روزازسیل همچنان درواگن‌های قطار اسکان دارند.راه‌های زمینی ودسترسی همچنان بسته است وکاررامشکل می‌کند.کارکنان راه‌آهن اهوازشبانه‌روزی درتلاش هستندتادر۷۲ ساعت آینده بتوانند این محوررا بازگشایی کنندتادسترسی و امدادرسانی باسرعت بالاتری به این روستاوروستاهای اطراف انجام پذیرد. info@jamnews.com Tue, 16 Apr 2019 23:57:34 ویدئو / جشن آب پاشی و آرزوی ثروت در چین http://www.jamnews.com/detail/Video/945442 افرادحاضردر این جشن حتی ازریختن آب برسروصورت نیروهای پلیس هم تردیدبه خودراه ندادندتابرای آن‌هاهم آرزوی موفقیت وشادی کرده باشند. info@jamnews.com Tue, 16 Apr 2019 23:26:14 ویدئو / جشنواره نور و موسیقی http://www.jamnews.com/detail/Video/945438 این جشنواره روسی تلفیقی ازهنرهای تجسمی،موسیقی وفن‌آوری‌های دیجیتال است. info@jamnews.com Tue, 16 Apr 2019 23:02:01 ویدئو / پرنده خارق العاده 8 میلیون دلاری ! http://www.jamnews.com/detail/Video/945433 ویدئویی حیرت آورازپرنده 8 میلیون دلاری که می تواند 62رنگ عوض کند! info@jamnews.com Tue, 16 Apr 2019 22:28:50 تصاویر / طبیعت بکر مراوه تپه و زیارتگاه خالد نبی http://www.jamnews.com/detail/Photo/945432 طبیعت بکرمراوه تپه وزیارتگاه خالد نبی درشرق استان گلستان درفصل بهاربا چشم اندازسرسبزوزیبامیزبان بسیاری ازهموطنان برای گذراندن اوقات فراغت می‌باشد. info@jamnews.com Tue, 16 Apr 2019 22:19:08