جام نیوز jamnews.com JAM NEWS ویدئو / آموزش ساخت هلی‌کوپتر کوچک http://www.jamnews.com/detail/Video/932013 ویدئویی آموزشی که چگونگی ساخت یک هلی‌کوپترخانگی کوچک راآموزش می‌دهد. info@jamnews.com Tue, 11 Dec 2018 15:32:14 غذایی محلی برای پیشگیری از آب مروارید http://www.jamnews.com/detail/News/931988 یک محقق وپژوهشگرطب سنتی مصرف نوعی غذارادرتقویت بینایی وپیشگیری ازبیماری‌های چشم موثردانست. info@jamnews.com Tue, 11 Dec 2018 13:53:18 چیزهای عجیبی که در برخی مدارس کاملا عادی هستند ! http://www.jamnews.com/detail/News/931830 درعصر مدرن،انسان‌هااهمیت تحصیل وآموزش رابیش ازهمیشه می‌دانند.بااین حال رفتن به مدرسه برای همه افرادتجربه یکسانی نیست.درواقع مدارس بسته به جایی که درآن زندگی می‌کنید،روش‌های مختلفی راپیش می‌گیرند. info@jamnews.com Mon, 10 Dec 2018 14:16:56 شادترین کشورهای جهان کدامند ؟ http://www.jamnews.com/detail/News/931750 مردم درکشورهای توسعه‌یافته به رفاه اقتصادی دست یافته‌انداماممکن است کیفیت مطلوبی رادرزندگی خوداحساس نکنندپس رشد اقتصادی،تنهاملاک شاد بودن نیست ودرکنارآن شاخص کیفیت زندگی که شرایط اقتصادی واجتماعی راتوأمان دربرمی‌گیرد، بهترین تعریف است. info@jamnews.com Sun, 09 Dec 2018 19:43:40 ویدئو / جشنواره‌ی ماهیگیری با دست در چین http://www.jamnews.com/detail/Video/931632 صد‌هاشهروند چینی برای برگزاری یک جشنواره سنتی داخل زمین‌های کشت برنج شده وبادست ماهی گیری می‌کنند.این جشنواره که سالانه درجنوب غربی چین برگزارمی‌شود،برای مردم محلی این منطقه ازجذابیت خاصی برخوردار است.به گفته مردم منطقه،هدف ازبرگزاری این جشنواره یادآوری نیاکان وپخت غذای مرسوم دراین جشنواره بوده است. info@jamnews.com Sat, 08 Dec 2018 17:09:47 عجیب‌ترین باور‌های دانشمندان در گذشته http://www.jamnews.com/detail/News/931622 دراین گزارش برخی ازعجیب‌ترین باور‌هایی راکه دانشمندان برای تحلیل جهان پیرامون به آن‌ها استنادمی‌کردند،خواهیدخواند. info@jamnews.com Sat, 08 Dec 2018 16:27:31 اعضای کوچک ، اما حیاتی بدن انسان که کاربردشان را نمی‌دانید http://www.jamnews.com/detail/News/931607 بدن انسان یک جهان تمام وکمال است وقوانین و راز‌های خودش راداردکه بسیاری ازآن‌ها هنوزکشف نشده باقی مانده است.همه‌ی اندام‌هاواجزای بدن نقشی مهم درعملکردآن دارند. info@jamnews.com Sat, 08 Dec 2018 15:32:03 ویدئو / خلاقیت در گدایی http://www.jamnews.com/detail/Video/931530 باگذشت زمان دوره گردهاومتکدیان شیوه هایی جدیدوجالب برای گدایی خلق می کنندویک گدابرای درآمدبیشترلباسی طراحی کرده است که بتواندراحت‌ترازمردم پول بگیرد. info@jamnews.com Fri, 07 Dec 2018 19:03:08 شخصیت شناسی ؛ کدام پروانه را انتخاب می‌کنید ؟ http://www.jamnews.com/detail/News/931443 پروانه‌ها نمادزنده آزادی وزیبایی هستندوبه عنوان الهام یابه خاطرارتباط قدرتمندی که باآزادی وزیبایی طبیعت دارند،هنرمندان زیادی ازآن‌هادرآثارشان استفاده می‌کنند. info@jamnews.com Thu, 06 Dec 2018 15:36:26 سوپ پیاز و سیب زمینی با چاشنی پرتقال http://www.jamnews.com/detail/News/931438 سوپ پیازوسیب زمینی یک پیش غذای ساده می باشدکه ماده اصلی آن سیب زمینی است،عطر،طعم ورنگی متفاوت وفوق العاده داردوچاشنی آن پوست پرتقال وچندشاخه گشنیز است. info@jamnews.com Thu, 06 Dec 2018 15:30:49 ویدئو / سرو کردن کرم زنده در رستوران ویتنامی ! http://www.jamnews.com/detail/Video/931293 یکی ازغذاهایی که درمنوی رستوران‌های ویتنامی وجوددارد،کرم نارگیل است که به صورت زنده سرومی شود.میاین غذای چندش آورازلاو نوعی سوسک تشکیل شده که درداخل نارگیل،تخم ریزی می‌کند. info@jamnews.com Wed, 05 Dec 2018 15:49:50 پیدایش قبرستان های عمودی در سراسر دنیا http://www.jamnews.com/detail/News/931286 حدود ۱۰۱میلیارد مرده روی زمین وجودداردکه تاقرن بعد ۷میلیاردنفردیگرهم به آن‌هااضافه می‌شوند.باوجودمرده‌هایی که تعدادشان اززنده‌هابیشترشده،جای تعجب نیست که فضای قبرستان‌هاکم بیاید. info@jamnews.com Wed, 05 Dec 2018 15:26:44