جام نیوز jamnews.com JAM NEWS طرز تهیه بهترین سوپ برای مبتلایان به کم خونی http://www.jamnews.com/detail/News/939624 دراین مطلب طرز تهیه سوپ هویج واسفناج را ارائه کرده ایم؛این سوپ دارای خواص تغذیه‌ای فراوانی است،بنابراین اگرمبتلا به کم‌خونی هستیدپیشنهادمی‌کنیم حتمااین سوپ راامتحان کنید. info@jamnews.com Thu, 14 Feb 2019 16:09:26 رفتارهای انسانی در حیوانات [ قسمت اول ] http://www.jamnews.com/detail/News/939529 برخی جانوران،حتی آن هایی که بسیارموردتوجه نیستندنیزمی توانندرفتارهایی شبیه انسان ازخودبروزدهند،چیزی که ماانسان هاهنوزنتوانسته ایم آن رادرک کنیم. info@jamnews.com Wed, 13 Feb 2019 16:43:37