جام نیوز jamnews.com JAM NEWS وقتی متر و معیارمان اشتباه است ! http://www.jamnews.com/detail/News/939761 بالارفتن سن ازدواج، افزایش آمارطلاق وکاهش میزان ازدواج درکشورباعث شده زنگ خطر‌هابه صدادربیایدوهرروزراهکار‌های جدیدی برای حل این مشکلات ارائه شود. info@jamnews.com Sat, 16 Feb 2019 16:21:42 ۱۰ پیشنهاد برای زندگی سالم‌ پس از ۶۰ سالگی http://www.jamnews.com/detail/News/939619 ممکن است روی آوردن به یک الگوی زندگی سالم وترک سبک زندگی ناسالم به ویژه برای افراد بالای ۶۰سال بسیاردشواربه نظربرسد. info@jamnews.com Thu, 14 Feb 2019 15:38:43 سوگواری چه تاثیری روی بازماندگان می‌گذارد ؟ http://www.jamnews.com/detail/News/939609 درساعات وروز‌های اولیه به دنبال مرگ یک فامیل یادوست نزدیک بیشترافراددچاربهت وشوک شده چنانکه نمی‌توانند آنچه را که اتفاق افتاده باور کنند. این قضیه حتی درمواردی که مرگ قابل انتظارهم بوده ممکن است پیش آید. info@jamnews.com Thu, 14 Feb 2019 15:05:54 قوانین زندگی مشترک که باید زیر پا بگذارید http://www.jamnews.com/detail/News/939497 مابرای روابط عاطفی خودقوانین خاصی راتعریف می‌کنیم درحالی که خیلی وقت‌هاعمل کردن به آن‌ها به ضرررابطه مان تمام خواهدشد.درادامه قوانین منسوخی راکه خیلی اززوج‌ها بدان اعتقاد دارند،برایتان آورده ایم تادررابطه عاطفی تان به اشتباه نروید. info@jamnews.com Wed, 13 Feb 2019 14:28:14 والد‌ین سخت‌گیر کودکانی دروغ گو تربیت می‌کنند http://www.jamnews.com/detail/News/939434 دروغ به معنی گفتن مطلبی است که با حقیقت وواقعیت مطابقت نداردمعمولا کودکانی که دروغ می‌گویندامری راتاییدمی‌کنندکه هرگزوجودخارجی ندارد. info@jamnews.com Tue, 12 Feb 2019 20:00:35 نکاتی که باید پیش از مادر شدن بدانید http://www.jamnews.com/detail/News/939380 دنیاهرگزبدون حضور مادرهانمی‌چرخد. البته این واقعیت،جای تلاش‌های پدررانمی‌گیرد،چون هم پدروهم مادربایدتمام تلاش خود رابرای پرورش فرزندانی سالم وشاداب به کارببرندوانسانهایی سالم وارداجتماع کنند. info@jamnews.com Tue, 12 Feb 2019 14:19:47 چگونه ذهن دیگران را بخوانیم ؟ http://www.jamnews.com/detail/News/939330 خواندن ذهن کاری نیست که تنها ازعهده روانشناسان بربیایدگرچه این افرادتخصص لازم برای انجام اینکاررادارنداماسایرافرادنیزمی‌تواننداین موضوع رابه خوبی یادبگیرند. info@jamnews.com Mon, 11 Feb 2019 20:29:29 مروری بر بدترین عاداتی که باعث زشت شدن شما می‌شوند http://www.jamnews.com/detail/News/939316 اگرچه زشتی وزیبایی اموری نسبی هستند،اماگاهی باانجام برخی ازاشتباهات باعث می‌شویم،زیبایی ماناخواسته ازبین برود. info@jamnews.com Mon, 11 Feb 2019 19:41:25 ۱۷ راه برای کاهش « مصرف انرژی » بدون هزینه اضافی http://www.jamnews.com/detail/News/939210 هفده نکته کوچک را که تاثیرزیادی درقبوض شمادارد،بازگوخواهیم کرد.بهترین راه برای صرفه جویی درمصرف انرژی هشیاری کامل درهنگام استفاده وعادت کردن به روش‌های صحیح مصرف است.اگرمواردزیررادرنظربگیرید،با توجه به مقیاس مصرف فعلی تان می‌توانیدحداقل ۵۰۰ هزارتومان درسال پس اندازکنید. info@jamnews.com Sun, 10 Feb 2019 15:35:17 خصوصیاتی که زنان را در مدیریت ، موفق‌تر از مردان می‌کند http://www.jamnews.com/detail/News/939168 همواره برسربرتری زنان ومردان بحث‌هایی وجودداشته است.مدافعان حقوق زنان می‌گویندزنان دربرخی امورخصوصاًدرتوانایی‌های مدیریتی دست کم گرفته شده‌اند. info@jamnews.com Sat, 09 Feb 2019 20:50:48 آیا ترس از بیماری ، نوعی بیماری است ؟ http://www.jamnews.com/detail/News/939167 یکی از انواع وسواس‌های فکری،وسواس بیماری یاترس بیمارگونه ازبیمار شدن است. این افرادهمیشه تصورمی‌کنندبه بیماری لاعلاجی مبتلا هستندوبه همین دلیل به طور مداوم به پزشکان متعددمراجعه می‌کنند. info@jamnews.com Sat, 09 Feb 2019 20:38:29