جام نیوز jamnews.com JAM NEWS ویدئو / سگ های رباتیکی که کامیون حمل می کنند http://www.jamnews.com/detail/Video/945650 بوستون دینامیکزویدئویی ازسگ های رباتیک ساخت این شرکت منتشرکرده است.دراین ویدئو ۱۰ سگ رباتیک یک کامیون را به دنبال خودمی کشند. info@jamnews.com Thu, 18 Apr 2019 22:50:00 ویدئو / رویت سازه غول پیکر شناور روی ماه ! http://www.jamnews.com/detail/Video/945649 نظریه پردازان توطئه بااستنادبه یک ویدئو ازرویت یک سازه غول پیکرشناورروی ماه خبردادند. info@jamnews.com Thu, 18 Apr 2019 20:10:00 ویدئو / ربات آتش‌نشان به کمک کلیسای نوتردام رفت http://www.jamnews.com/detail/Video/945645 کلیسای تاریخی نوتردام پاریس با ۸۵۰سال قدمت،عصردوشنبه دچارآتش‌سوزی مهیبی شدکه این بنای ارزشمند تاریخی راتامرزنابودی کامل برد. info@jamnews.com Thu, 18 Apr 2019 18:08:29 ویدئو / استراحتگاه دست هنگام کار با موس ساخته شد http://www.jamnews.com/detail/Video/945643 شیوه استفاده ما ازموس وکیبوردرایانه درطول این سال‌ها تغییرنکرده است، امااین بدان معنا نیست که مابایددرهنگام استفاده ازآنهادردوناراحتی راتجربه کنیم. info@jamnews.com Thu, 18 Apr 2019 17:43:50 ویدئو / طول کهکشان راه شیری ۹۴۰۰۰۰ تریلیون کیلومتر است ! http://www.jamnews.com/detail/Video/945641 طول کهکشان راه شیری ۱۰۰ هزارسال نوری است.هریک ثانیه نوری معادل ۳۰۰ هزارکیلومتروهرسال نوری ۹.۴ تریلیون کیلومتر است.یعنی باید ۱۰۰هزارسال به سرعت نورحرکت کنیدتاطول کهکشان راه شیری راطی کنید. info@jamnews.com Thu, 18 Apr 2019 17:23:27 تصاویر / قبرهای عجیب و قبرستان‌های زیبا http://www.jamnews.com/detail/Photo/945640 وقتی صحبت ازگردشگری وسفرباشد،اکثر افرادبه طبیعت زیباومکان‌های تفریحی فکرمی‌کننداما همیشه این گونه نیست وگاهی اوقات رفتن به گوشه‌ فراموش شده شهرمی‌تواندیک تجربه متفاوت والبته زیباوغافلگیرکننده باشد. info@jamnews.com Thu, 18 Apr 2019 17:05:51 ویدئو / لحظه پرواز کوچک‌ترین جت جهان http://www.jamnews.com/detail/Video/945639 جت تجاری ۱.۷ میلیون پوندی به نام Flaris LAR ۱ به عنوان مینی هواپیمافقط به ۱۰۰ مترباندبرای پروازنیازداردوپس ازپروازدرعرض یک دقیقه تاارتفاع ۵۹۰۰ پایی بالامی رود. info@jamnews.com Thu, 18 Apr 2019 17:02:17 تصاویر / کره مریخ در چین ! http://www.jamnews.com/detail/Photo/945636 مقامات کشورچین درصحرای گوبی کره مریخ رابرای دانش‌آموزان شبیه سازی کردندتا دانش آموزان چینی باویژگی‌های کره مریخ بیشترآشناشوند . info@jamnews.com Thu, 18 Apr 2019 16:42:36 تصاویر / زیبایی‌های کره زمین در روز زمین http://www.jamnews.com/detail/Photo/945634 روززمین،روزی برای افزایش آگاهی وقدردانی نسبت به محیط زیست کرهٔ زمین است.این روزدو باردرسال، یک باردرطول فصل بهاردرنیمکره شمالی( ۲۲ آوریل)ودرطول فصل پاییزدرنیمکره جنوبی(که فصل بهارآن نیمکره محسوب می‌شود)برگزارمی‌شود. info@jamnews.com Thu, 18 Apr 2019 16:37:54 ویدئو / نوآوری جدید شرکت لامبورگینی http://www.jamnews.com/detail/Video/945633 شرکت لامبورگینی ازنوآوری جدیدخودرونمایی کرد.دراین ابتکاربا استفاده ازسوییچ ماشین می توان رنگ ماشین راتغییردادو به هرطرح ورنگ دلخواهی تبدیل کرد! info@jamnews.com Thu, 18 Apr 2019 16:30:24 ویدئو / نقاش ماهری که با نوک انگشتان خود نقاشی می‌کند http://www.jamnews.com/detail/Video/945598 info@jamnews.com Thu, 18 Apr 2019 13:54:12 تصاویر / خاطرات به گِل نشسته http://www.jamnews.com/detail/Photo/945471 آن روزکه آمد،ازدوستی کهنه‌ی لرستان باگل وخاک خبرداشت.سیل آمد،خروشیدوهمه‌ی آنچه زندگی نام داشت راباخودبردامسال خرّه‌گیری زودترازقرارسال‌های قبل به سراغ لرستان آمد،گرچه پیراهن سیاه نپوشاند سیل نه‌تنها خانه وزندگی،که همه‌ی دلگرمی‌های کوچک و بزرگ مردم راهم باخودبرد،امانمی‌دانست این خانه‌هاومردمانش ریشه درصبردارندوازمیان انبوه دردومصیبت،خاطره‌هاراهشان راازمیان گل‌ولای هم بازمی‌کنندودوباره لبخندمی‌کارند و امیدرسیدن روزهای نومی‌دهند. info@jamnews.com Wed, 17 Apr 2019 12:38:38 تصاویر / زندگی سیل‌ زدگان خوزستان در واگن‌های قطار http://www.jamnews.com/detail/Photo/945445 مردم بامدژ استان خوزستان بعدازگذشت چندین روزازسیل همچنان درواگن‌های قطار اسکان دارند.راه‌های زمینی ودسترسی همچنان بسته است وکاررامشکل می‌کند.کارکنان راه‌آهن اهوازشبانه‌روزی درتلاش هستندتادر۷۲ ساعت آینده بتوانند این محوررا بازگشایی کنندتادسترسی و امدادرسانی باسرعت بالاتری به این روستاوروستاهای اطراف انجام پذیرد. info@jamnews.com Tue, 16 Apr 2019 23:57:34 ویدئو / جشن آب پاشی و آرزوی ثروت در چین http://www.jamnews.com/detail/Video/945442 افرادحاضردر این جشن حتی ازریختن آب برسروصورت نیروهای پلیس هم تردیدبه خودراه ندادندتابرای آن‌هاهم آرزوی موفقیت وشادی کرده باشند. info@jamnews.com Tue, 16 Apr 2019 23:26:14 ویدئو / جشنواره نور و موسیقی http://www.jamnews.com/detail/Video/945438 این جشنواره روسی تلفیقی ازهنرهای تجسمی،موسیقی وفن‌آوری‌های دیجیتال است. info@jamnews.com Tue, 16 Apr 2019 23:02:01 ویدئو / پرنده خارق العاده 8 میلیون دلاری ! http://www.jamnews.com/detail/Video/945433 ویدئویی حیرت آورازپرنده 8 میلیون دلاری که می تواند 62رنگ عوض کند! info@jamnews.com Tue, 16 Apr 2019 22:28:50 تصاویر / طبیعت بکر مراوه تپه و زیارتگاه خالد نبی http://www.jamnews.com/detail/Photo/945432 طبیعت بکرمراوه تپه وزیارتگاه خالد نبی درشرق استان گلستان درفصل بهاربا چشم اندازسرسبزوزیبامیزبان بسیاری ازهموطنان برای گذراندن اوقات فراغت می‌باشد. info@jamnews.com Tue, 16 Apr 2019 22:19:08 تصاویر / زردی چشم نواز مزارع کلزا http://www.jamnews.com/detail/Photo/945281 مزارع دانه روغنی کلزادرمازندران یکی ازچشم نواز‌ترین مزارع فصلی در این استان است که گردشگران بسیاری رابه خودجذب می‌کند. info@jamnews.com Mon, 15 Apr 2019 17:56:58 ویدئو / غذاهایی که زمین را نجات خواهند داد http://www.jamnews.com/detail/Video/945280 درسال ۲۰۲۵، ۱۰میلیاردنفرروی کره زمین به غذانیازخواهندداشت.تولیدمواد غذایی ودورریز غذایی به محیط زیست آسیب می‌رسانددرعین حال تغذیه نامناسب ورژیم‌های غذایی نادرست باعث مرگ میلیون‌هانفراست.دانشمندان درتلاش هستند تابایافتن یک الگوی مناسب برای رژیم غذایی وتغذیه انسان‌ها،کره زمین راازآثار مخرب تولید،مصرف ودورریزغذا نجات دهند.جزییاتی ازاین طرح رادرکمترازیک دقیقه ببینید. info@jamnews.com Mon, 15 Apr 2019 17:47:40 ویدئو / روش جدید درمان قطع نخاع http://www.jamnews.com/detail/Video/945276 دانشمندان دستگاهی اختراع کرده‌اندکه با استفاده ازامواج الکتریکی موجب تحریک عصب‌های نخاعی می‌شود.بااستفاده ازاین فناوری می‌توان بسیاری ازافرادقطع نخاع رابه زندگی عادی بازگرداند. info@jamnews.com Mon, 15 Apr 2019 17:31:03 تصاویر / برج نیلوفر آبی کلمبو http://www.jamnews.com/detail/Photo/945265 برج نیلوفر آبی درشهرکلمبو،کشورسری لانکادرآستانه افتتاح می باشداین برج ۳۵۰ مترارتفاع دارد. info@jamnews.com Mon, 15 Apr 2019 16:50:23 تصاویر / طبیعت زیبای بهار در ژاپن http://www.jamnews.com/detail/Photo/945232 درشهر هاکاتای ژاپن یک پارک ملی بزرگ وپرطرفداربه نام «یومینوناکامیچی» وجوددارد.این پارک که بین گردشگران داخلی وخارجی شهرت دارد،دارای زمین‌های بزرگ ورزشی،بازی وسرگرمی،باغ وحش وازهمه مهم‌ترباغ‌های گل است.یک عکاس ژاپنی ازاین پارک عکاسی کرده که دربهارمملوازشکوفه‌های درخت گیلاس ونموفیلا است.تصاویرمنتخبی اززیبایی های بهاری این پارک ملی راتماشاکنید. info@jamnews.com Mon, 15 Apr 2019 14:39:43 تصاویر / سرشماری پروانه‌ها در انگلیس http://www.jamnews.com/detail/Photo/945179 درسرشماری سالانه پروانه‌هادرانگلیس،تعدادبرخی گونه‌های نادردرسال ۲۰۱۸رشدقابل توجهی داشته است. info@jamnews.com Mon, 15 Apr 2019 00:14:20 ویدئو / روش ابتکاری پُر کردن کیسه شن برای سیل بند http://www.jamnews.com/detail/Video/945178 info@jamnews.com Mon, 15 Apr 2019 00:11:14 ویدیو / پوره سیب زمینی با پنیر ؛ این قیفی‌های خوشمزه http://www.jamnews.com/detail/Video/945177 دراین آموزش میخوایم به شماطرزتهیه یک نوع متفاوت ازپوره سیب زمینی روآموزش بدیم که قیفی شکل هستند.باماهمراه باشید. info@jamnews.com Mon, 15 Apr 2019 00:01:36 ویدئو / کشف اکسیر جاودانگی در چین ! http://www.jamnews.com/detail/Video/945176 info@jamnews.com Sun, 14 Apr 2019 23:50:46 ویدئو / این بازوی رباتیک می تواند انباردار شود ! http://www.jamnews.com/detail/Video/945174 یک استارتاپ آمریکایی،نوعی بازوی رباتیک ابداع کرده است که می‌توانددرانبارجایگزین انسان شود. info@jamnews.com Sun, 14 Apr 2019 23:41:41 ویدئو / اطلاعات ماهواره از بارندگی های کشور / ادامه بارش رگباری در سیستان http://www.jamnews.com/detail/Video/945171 اطلاعات دریافتی ازماهواره های سنجش ازدورازوضعیت بارندگی هادرکشور،نشان می دهدکه استان‌های خراسان رضوی،خراسان جنوبی،سیستان و بلوچستان همچنان درمعرض بارندگی شدیدخواهندبود. info@jamnews.com Sun, 14 Apr 2019 23:24:06 تصاویر / جشن سال نو به سبک مردم میانمار http://www.jamnews.com/detail/Photo/945166 سال نو بودایی درمیانماربابرگزاری جشن آب دراین کشورآغازشد.این جشن درآوریل،گرمترین ماه سال وچهارروزمتوالی برگزارمی‌شود. info@jamnews.com Sun, 14 Apr 2019 21:51:43 تصاویر / پناه بردن سیل‌ زدگان خوزستان به جنگل http://www.jamnews.com/detail/Photo/945146 مردم اهالی منطقه بروایه حدفاصل جاده اهواز -شوش به دلیل درامان بودن ازآبگرفتگی به جنگل اطراف روستاپناه برده ودرمحاصره کامل سیلاب‌اندوراه‌های ارتباطی وامکان انتقال آنهابه نقاط امن به دلیل همراه داشتن دام‌هایشان وجودندارد.هرچندبسته های غذایی ازسوی نیروهای امدادی وخیرین به آنهامی‌رسداماامکانات بهداشتی وآب آشامیدنی کافی دردسترسشان نیست.همچنین درروزهای پیش رو گرمای هوای منطقه مشکلات آنهارا دوچندان خواهدکرد. info@jamnews.com Sun, 14 Apr 2019 19:24:36 تصاویر / بازگشت آب به تالاب بین المللی انزلی‎ http://www.jamnews.com/detail/Photo/945129 هرچند بارش های اخیردربرخی نقاط کشور،خساراتی به همراه داشته امااین بارش ها،زندگی دوباره ای به تالاب بین المللی انزلی که ازکم آبی شدیدی رنج می برد،بخشیده است. info@jamnews.com Sun, 14 Apr 2019 18:37:06 عکس/ تلاش نیروهای مردمی و جهادی برای پاکسازی پلدختر http://www.jamnews.com/detail/Photo/945068 info@jamnews.com Sun, 14 Apr 2019 13:20:42 عکس/ صحنه هایی تکان دهنده از #سیل_پلدختر http://www.jamnews.com/detail/Photo/945065 info@jamnews.com Sun, 14 Apr 2019 13:07:35 ویدئو / مسافت سنج لیزری و چرخ هوشمند طراحی دکور انجام می دهند http://www.jamnews.com/detail/Video/944948 یک مسافت سنج لیزری همراه چرخ هوشمندابداع شده اندکه به کاربرکمک می کنندتامحیط های مختلف رااندازه گیری کند.کاربر به وسیله این گجت ها واپلیکیشن مخصوص می توانددکورمحیط راطراحی کند. info@jamnews.com Sat, 13 Apr 2019 14:23:10 ویدئو / مرتفع‌ترین آبشار سرپوشیده جهان در فرودگاه سنگاپور http://www.jamnews.com/detail/Video/944946 مقامات سنگاپورامیدوارهستندمجموعه ای از مغازه های خرده فروشی به همراه مرتفع ترین آبشارسرپوشیده جهان بتواندمسافران وگردشگران بیشتری راجذب فرودگاه سنگاپور کنند.ارتفاع آبشارسرپوشیده فرودگاه سنگاپور ۴۰ متر است.فرودگاه سنگاپوراخیرا برای هفتمین سال متوالی به عنوان بهترین فرودگاه شناخته شد.درسال گذشته میلادی ۶۵ میلیون و ۶۰۰ هزارمسافرازفرودگاه سنگاپورسفرکردند. info@jamnews.com Sat, 13 Apr 2019 14:06:21 ویدئو / مشاهده کهن‌ترین گونه جانوری جهان در تالاب بین‌المللی « هامون » http://www.jamnews.com/detail/Video/944923 info@jamnews.com Sat, 13 Apr 2019 13:09:07 ویدئو / آب بازی با فیل‌ها در تایلند به مناسبت سال جدید http://www.jamnews.com/detail/Video/944871 ساکنان تایلندروزپنجشنبه به همراه گردشگران درگرامیداشت آغازسال نوی تایلندی به آب بازی بافیل هاپرداختند.شرکت کنندگان دراین مراسم فیل هارابارنگ های شادرنگ آمیزی کرده بودند.ازمراسم آب بازی درتایلندکه همزمان باآغازسال جدیددراین کشوربرگزارمی شود به عنوان بزرگترین مراسم آب بازی درجهان یادمی شود.این مراسم آب بازی دردیگرکشورهای آسیای جنوب شرقی ازجمله میانمار لائوس وکامبوج نیزبرگزارمی شود. info@jamnews.com Fri, 12 Apr 2019 19:46:21 تصاویر / هفتمین جشنواره لاله‌ها در کرج http://www.jamnews.com/detail/Photo/944869 برای هفتمین سال متوالی جشنواره لاله هادرباغ گلهای کرج از ۱۵فروردین سال ۱۳۹۸درحال برگزاریست.دراین جشنواره ۲۵۰هزارشاخه گل لاله با ۴۸واریته مختلف کاشته شده است.باغ گلهای کرج دارای وسعت ۸ هکتاری میباشدودرپارک شهید چمران کرج واقع شده است معرفی باغ گلهابه عنوان یک منطقه گردشگری،‌ترغیب حس زیباپسندانه شهروندان،ایجادروحیه شادابی ونشاط درمردم وتوجه به گل وگیاه ازاهداف اصلی برگزاری این جشنواره عنوان شده است. info@jamnews.com Fri, 12 Apr 2019 19:30:05 ویدئو / سرنوشت نامه‌هایی که برای خدا نوشته شدند http://www.jamnews.com/detail/Video/944868 هرسال دوبارتحت نظارت خاخام اورشلیم، این دیوارتمیزمی‌شودوهزاران تکه کاغذ کوچک دعاراکه زائران درلابلای حفره‌های دیوارندبه گذاشته‌اندخارج می‌کنندتامطمئن شوندمکان برای جاسازی دعاهای تازه هست.این تکه کاغذهاسپس طی مراسمی مذهبی دربالای تپه زیتون دراورشلیم به خاک سپرده می‌شوند.دیواره‌ی غربی تنهابخش بازمانده ازمعبدسلیمان است که درسال ۷۰بعدازمیلادویران شد.این مکان علاوه بریهودیان برای مسلمانان نیز مقدس محسوب می‌شودچراکه آنان اعتقاددارندپیامبراسلام درشب معراج مرکب خودرابه آن بسته است. info@jamnews.com Fri, 12 Apr 2019 19:25:14 تصاویر / دره آسیاب ها در ایتالیا ! http://www.jamnews.com/detail/Photo/944865 این مکان از سال 1866میلادی به حالت متروکه درآمده امابه عنوان یک جاذبه گردشگری ارزشمنددرسورنتوموردتوجه قراردارد. info@jamnews.com Fri, 12 Apr 2019 19:05:38 تصاویر / تصاویر هوایی از مناطق سیل‌ زده اهواز http://www.jamnews.com/detail/Photo/944864 شهرستان اهواز باداشتن 3 رودخانه کارون،دزوکرخه،درمناطق مختلفی درمعرض سیل قرارگرفته و 13روستای بامدژدرحاشیه دزتاکنون دچارسیلاب شدید شده است. info@jamnews.com Fri, 12 Apr 2019 18:58:01 ویدئو / تلاش دیدنی کودک خوزستانی برای مقابله با سیل http://www.jamnews.com/detail/Video/944861 info@jamnews.com Fri, 12 Apr 2019 18:38:12 تصاویر / پایتخت دوقلوهای جهان کجاست ؟ http://www.jamnews.com/detail/Photo/944860 شهرایگبو اورای نیجریه که قوم یوروبادرآن ساکن هستند،به دلیل تعداد بالای دوقلوهایش به پایتخت دوقلوهای جهان معروف شده است. info@jamnews.com Fri, 12 Apr 2019 18:27:23 ویدئو / کوله پشتی دیجیتالی برای زنبورها http://www.jamnews.com/detail/Video/944789 دانشمندان برای تحقیقات آب وهوایی وجمع‌آوری اطلاعات به جای استفاده ازهواپیماهای بدون سرنشین سنسورهای اطلاعاتی که هرکدام به اندازه ۷دانه برنج وزن دارندبه شکل کوله پشتی روی زنبورهای عسل نصب کرده اند. رونداستفاده وکاربرداین سنسورهای دیجیتالی،درکمترازیک دقیقه را در اینجا می‌بینید؛ info@jamnews.com Thu, 11 Apr 2019 17:01:06 ویدئو / جدیدترین لاستیک بدون هوای جهان http://www.jamnews.com/detail/Video/944784 درویدیویی کمتر ازیک دقیقه نسل جدیدی از لاستیک‌های بدون هواکه به حفظ محیط زیست کمک می‌کنندراببینید.ازدیگرقابلیت‌های این نوع تایرهاجلوگیری ازوارد شدن ضربات ناشی ازدست اندازهای جاده به کابین خودرو و درنتیجه سرنشینان است. info@jamnews.com Thu, 11 Apr 2019 16:44:11 ویدئو / گارسونی یک میمون در کافی شاپ ! http://www.jamnews.com/detail/Video/944780 میمونی که دراین ویدیومی بینیدباعنوان گارسون دریک کافی شاپ مشغول به کاراست. اوبا انجام حرکات بامزه باعث خندیدن مشتری هامی شود. info@jamnews.com Thu, 11 Apr 2019 16:32:53 ویدئو / لگو فقط اسباب بازی نیست ! http://www.jamnews.com/detail/Video/944774 یکی از قدیمی‌ترین وخلاقانه‌ترین اسباب بازی‌های موجود،آجرهای لگو است.فیلم زیربرخی کاربردهای این اسباب بازی‌های پلاستیکی رابه تصویرکشیده است. info@jamnews.com Thu, 11 Apr 2019 16:00:40 ویدئو / انفجار رودخانه یخ‌ زده برای جلوگیری از سیل ! http://www.jamnews.com/detail/Video/944768 مهندسان چینی رودخانه سراسریخ زده «آمور»راباهدف جلوگیری ازوقوع سیل منفجر کرده ومسیرآن رامنحرف کردند. info@jamnews.com Thu, 11 Apr 2019 15:18:47 ویدئو / توصیه‌های کاربردی هنگام وقوع سیل http://www.jamnews.com/detail/Video/944747 ویدئویی ازتوصیه‌های کاربردی که شهروندان هنگام وقوع سیل برای نجات جان خودبایدرعایت کنند،رامشاهده می‌کنید. info@jamnews.com Thu, 11 Apr 2019 12:48:41