جام نیوز jamnews.ir JAM NEWS روایت بی بی سی از ظلم ایرانی ها به صدام در 8 سال جنگ!!! http://www.jamnews.ir/detail/News/905285 شبکه بی بی سی فارسی در مستندی با ادعایی بررسی بی طرفانه 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، با وقاحت تمام، جنایات و ظلم هایی که علیه مردم ایران از سوی حزب بعث و حامیان غربی آنها صورت گرفته بود را نادیده گرفت. info@jamnews.ir Sat, 21 Jul 2018 19:18:24