بازگشت به نسخه باکیفیت
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ - ۲۰:۱۸
تصاویر / تالاب ارواح
در ۵کیلومتری شمال روستای چلندرازتوابع نوشهردریاچه ای درمیان جنگل انبوه پهن برگ در منطقه ملا کلا قرارگرفته که طول دریاچه درحدود ۷۰۰متروعرض آن ۳۰۰ متر است.دردرون دریاچه درختان خشک شده ای قراردارندکه منظره جالبی ایجادکرده اند.ترکیب درختان مرده ومه ای که بیشتر اوقات روی دریاچه راگرفته است باصدای حیوانات وحشی منطقه،همگی باعث شده تالقب دریاچه ارواح رابه خود اختصاص دهد.