بازگشت به نسخه باکیفیت
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ - ۲۰:۵۱
ویدئو / اسکار بهترین گدایی ۲۰۱۹ را هم باید بدهند به ایشان !
ترانسفورمرکلمبیایی لقب یک گدای باهوش است باشیوه ای عجیب وغریب مخصوص به خود!