بازگشت به نسخه باکیفیت
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ - ۰۶:۰۶
تصاویر صفحه نخست روزنام ها (امروز شنبه 22 دی)؛
احمق درجه یک در قاهره!