بازگشت به نسخه باکیفیت
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ - ۰۰:۴۵
ویدئو/ شماره تلفن ترامپ پشت دیوارهای بلند سفارت سوئیس
در ویدئوی خبر گزارشی از اظهار نظر مردم در خصوص شماره دادن ترامپ برای ارتباط مستقیم با آمریکا را میبینیم.