10 حیوان عجیبی که هرگز نخواهید دید + تصاویر

جغد کوبایی توانایی رواز نداشت اما به مانند باقی جغدها توانایی ها مانند شکار در تاریکی و شب را داشت. این پرنده نزدیک به یک متر ارتفاع داشت و وزن آن تقریبا به اندازه یک انسان بوده است.
تا به حال بر روی زمین حیوانات بسیاری زیادی زندگی کرده اند اما برخی از آن ها بنا به مسائل خاصی از بین رفته اند و در حال حاضر نمی توان آن ها را دید.
امروزه برخی از گونه های حیوانی به طور جدی زیر نظر قرار دارند تا از اتقراضشان جلوگیری شود اما در گذشته این مراقبت ها وجود نداشت و برخی از حیوانات بسیار ساده از بین رفتند و دیگر نشانی از آن ها نیست.

 

1.زرافه اسب

این حیوان همانطور که از اسمش نیز مشخص است ترکیبی از زرافه و اسب است. این حیوان دارای کله ای بسیار سنگین بوده است و قد بلندترین آن ها نیز به دو متر می رسید. این موجود دارای شاخ هایی مانند زرافه بوده است و از آن برای دفاع شخصی استفاده می کردند.