بهای امروز عصر بازار خودرو
جدیدترین قیمت های بازار خودرو را از سرویس اقتصادی جام نیوز پیگیری کنید.

ایران خودرو

   

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

   
   

وانت باردو جدید . یورو ۴

۱۳,۱۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۴۲,۰۰۰

   
   

وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز

۱۴,۵۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۹۲,۰۰۰

   
   

پژو روآ سال سفارشی

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

   
   

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

   
   

سمند SE

24,900,000

20,620,000

   
   

سمند LX دوگانه سوز

۲۹,۲۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

   
   

سمند LX

26,500,000

23,000,000

   
   

سمند LX یورو ۴

۲۸,۳۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۷,۰۰۰

   
   

سمند سورن MUX

31,000,000

26,850,000

   
   

سمند سورن MUX با رینگ معمولی

۲۹,۴۰۰,۰۰۰

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

   
   

سمند سورن ELX

33,000,000

30,500,000

   
   

سمند سورن ELX با رینگ معمولی

۳۱,۳۰۰,۰۰۰

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

   
   

سمند سورن ELX با تریم بژ

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

   
   

سمند سورن ELX با موتور EF7

37,500,000

35,000,000

   
   

سمند EF7 یورو ۴

۲۸,۷۰۰,۰۰۰

۲۷,۹۴۷,۰۰۰

   
   

سمند EF7 دوگانه سوز

۲۹,۲۰۰,۰۰۰

۲۷,۶۹۰,۰۰۰

   
   

سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴

۳۰,۷۰۰,۰۰۰

۲۹,۳۵۷,۰۰۰

   
   

سمند سریر

   
   

پژو GLX 405 یورو ۴

۲۷,۴۰۰,۰۰۰

۲۵,۷۷۵,۰۰۰

   
   

پژو GLX 405 دوگانه سوز

۲۹,۲۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۰,۰۰۰

   
   

پژو SLX 405 موتور TU5

29,500,000

26,115,000

   
   

پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز

۳۷,۸۰۰,۰۰۰

۳۱,۲۸۵,۰۰۰

   
   

پژو پارس سال

۳۳,۹۰۰,۰۰۰

   
   

پژو پارس سال یورو ۴

۳۴,۸۰۰,۰۰۰

۲۹,۹۷۵,۰۰۰

   
   

پژو پارس LX یورو ۴

۳۹,۱۰۰,۰۰۰

۳۳,۶۰۵,۰۰۰

   
   

پژو پارس ELX

43,100,000

   
   

پژو پارس ELX آپشن جدید

۴۴,۱۰۰,۰۰۰

   
   

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5

45,000,000

   
   

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲

۳۶,۱۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

   
   

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵

۳۷,۱۰۰,۰۰۰

۳۴,۴۹۲,۰۰۰

   
   

پژو ۲۰۶ . تیپ ۶

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

   
   

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20

37,000,000

   
   

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9

50,500,000

39,500,000

   
   

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ

۳۶,۹۰۰,۰۰۰

۳۴,۹۹۷,۰۰۰

   
   

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

   
   

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2

38,500,000

   
   

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

   
   

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

   
   

رانا EL . TU5

29,900,000

29,500,000

   
   

رانا LX . TU5

30,800,000

30,232,000

   
   

تندر E1

33,200,000

31,550,000

   
   

رنو تندر E2

36,800,000

   
   

رنو تندر E2 دوگانه سوز

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

   
   

رنو تندر اتوماتیک E2

44,800,000

45,651,000

   
   

وانت دیزل تونلند

   
   

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

   
   

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

   
   

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۴۴,۰۰۰

   
   

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰

   
   

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰

   
   

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰

   
   

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰

   
 

سایپا

   

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

   
   

پراید ۱۳۲ SE

19,000,000

   
   

پراید ۱۳۲ LE

18,000,000

15,366,000

   
   

پراید ۱۳۲ EX

18,400,000

15,857,000

   
   

پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز

۱۹,۸۰۰,۰۰۰

   
   

پراید ۱۳۲ SX

17,600,000

15,057,000

   
   

پراید ۱۳۲ SL

16,700,000

14,566,000

   
   

پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۶۶,۰۰۰

   
   

پراید ۱۴۱ EX

17,400,000

   
   

پراید ۱۴۱ LE

   
   

پراید ۱۴۱ SX

16,000,000

14,213,000

   
   

پراید ۱۴۱ SE

17,500,000

15,438,000

   
   

پراید ۱۱۱ SE

19,100,000

16,493,000

   
   

پراید ۱۱۱ EX

18,800,000

16,043,000

   
   

پراید ۱۱۱ LE

18,600,000

   
   

پراید ۱۱۱ SX

18,000,000

15,268,000

   
   

پراید ۱۱۱ SL

17,400,000

14,776,000

   
   

پراید SL 131

16,600,000

14,474,000

   
   

پراید SL 131 گازسوز

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۵,۹۴۹,۰۰۰

   
   

پراید SX 131

17,800,000

14,942,000

   
   

پراید SE 131

18,000,000

16,192,000

   
   

پراید LE 131 گازسوز

۱۸,۹۰۰,۰۰۰

۱۶,۸۴۰,۰۰۰

   
   

پراید LE 131

17,400,000

15,249,000

   
   

پراید EX 131

17,800,000

15,742,000

   
   

پراید EX 131 گازسوز

۱۸,۸۰۰,۰۰۰

۱۷,۲۶۷,۰۰۰

   
   

پراید TL 131

17,250,000

   
   

تیبا دوگانه سوز

۲۳,۸۰۰,۰۰۰

   
   

تیبا EX

20,800,000

   
   

تیبا LX یورو ۴

۲۱,۷۰۰,۰۰۰

   
   

تیبا SX یورو ۴

۲۲,۶۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۶۰,۰۰۰

   
   

وانت نیسان . ABS . تاخوگراف

۲۴,۴۰۰,۰۰۰

۲۱,۹۳۵,۰۰۰

   
   

وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف

۲۵,۷۰۰,۰۰۰

۲۳,۷۶۰,۰۰۰

   
   

وانت نیسان دیزل . ABS . کولر

۲۶,۸۰۰,۰۰۰

۲۶,۲۸۰,۰۰۰

   
   

وانت شوکا

۲۸,۱۰۰,۰۰۰

۲۵,۸۷۰,۰۰۰

   
   

وانت شوکا گازسوز

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

   
   

زانتیا . مشابه صفر ۸۹

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

   
   

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۷۲,۸۲۹,۰۰۰

   
   

پیکاپ دو کابین اتاق جدید

۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۷۵,۸۲۰,۰۰۰

   
   

سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

   
 

پارس خودرو

   

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

   
   

مورانو ۲۰۱۲

۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰

   
   

نیسان تینا HIGH

139,500,000

135,670,000

   
   

نیسان تینا MID

125,000,000

125,100,000

   
   

نیسان قشقایی HIGH

136,000,000

   
   

ماکسیما . مولتی مدیا

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰

   
   

مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱

۸۶,۲۰۰,۰۰۰

۷۵,۲۱۰,۰۰۰

   
   

مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲

۸۸,۴۰۰,۰۰۰

   
   

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

۷۷,۵۰۰,۰۰۰

   
   

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲

۶۷,۸۰۰,۰۰۰

۶۳,۶۱۰,۰۰۰

   
   

رنو تندر E2

37,200,000

35,510,000

   
   

پارس تندر . اتاق جدید

۳۹,۱۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۱۰,۰۰۰

   
   

رنو تندر E1 یورو ۴

۳۳,۲۰۰,۰۰۰

   
 

کرمان خودرو

   

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

   
   

هیوندای آوانته اتوماتیک

۸۱,۰۰۰,۰۰۰

   
   

هیوندای آوانته معمولی

۷۲,۰۰۰,۰۰۰

   
   

هیوندای ورنا اتوماتیک

   
   

هیوندای ورنا معمولی

   
   

لیفان ۵۲۰ آی

۲۸,۴۰۰,۰۰۰

   
   

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

   
   

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸

۴۳,۲۰۰,۰۰۰

۳۹,۹۰۰,۰۰۰

   
   

جک توجوی هاچ بک

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۳,۹۹۰,۰۰۰

   
   

جک توجوی صندوقدار

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۶۰,۰۰۰

   
   

جک J5

47,000,000

46,900,000

   
   

لیفان X60

63,000,000

63,600,000

   
   

لوبو

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

   
 

گروه بهمن

   

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

   
   

مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار

۹۷,۰۰۰,۰۰۰

   
   

مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

   
   

مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار

۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰

   
   

مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

   
   

مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک

   
   

مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

   
   

مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک

۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰

   
   

مزدا۳ با موتور ۱٫۶

۸۲,۵۰۰,۰۰۰

   
   

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

   
   

مزدا ۲ فول

۷۲,۵۰۰,۰۰۰

   
   

وانت مزدا تک کابین

۳۰,۱۰۰,۰۰۰

   
   

وانت مزدا تک کابین گازسوز

۳۱,۶۰۰,۰۰۰

   
   

وانت مزدا ۲ کابین

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

   
   

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۳۳,۸۰۰,۰۰۰

   
   

بسترون . آسا B50

69,500,000

63,300,000

   
   

وانت کاپرا تک کابین

۵۸,۵۰۰,۰۰۰

۵۶,۷۰۰,۰۰۰

   
   

وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

   
   

وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل

۶۹,۸۰۰,۰۰۰

۶۹,۷۰۰,۰۰۰

   
   

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

۷۰,۳۰۰,۰۰۰

   
   

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

۸۸,۵۰۰,۰۰۰

   
   

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

۹۳,۷۰۰,۰۰۰

   
   

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰

   
   

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰

   
 

مدیران خودرو

   

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

   
   

MVM 110 چهار سیلندر

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

   
   

MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

   
   

MVM 110 سه سیلندر

۲۰,۳۰۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

   
   

MVM 530

39,600,000

40,000,000

   
   

MVM 315 هاچ بک

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

   
   

MVM 315 صندوقدار

۳,۷۴۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

   
   

تیگو _ X33

61,000,000

63,000,000

   
 

راین

   

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

   
   

ولیکس C30 دنده ای . با سانروف

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

   
   

ولیکس C30 اتوماتیک

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

   
 

زاگرس خودرو

   

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

   
   

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۴۳,۰۰۰,۰۰۰

   
   

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

   
   

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

   
   

جنتو . دنده اتوماتیک

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

   
   

پروتون ویرا

   
 

مرتب خودرو

   

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

   
   

گک گونو – G5

112,000,000

115,000,000

   
   

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

   
   

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

۵۳,۵۰۰,۰۰۰

   
   

ون MPX

   
   

هرور

   
   

کاکی ۵

   
 

دیار خودرو

   

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

   
   

وینگل ۳ تک کابین

   
   

وینگل ۳ دو کابین

۵۷,۰۰۰,۰۰۰

   
   

وینگل ۵ تک کابین

به زودی

   
   

وینگل ۵ دو کابین

۶۱,۵۰۰,۰۰۰

۶۰,۳۰۰,۰۰۰

   
   

هاوال M4

به زودی

   
   

هاوال H6

110,000,000

   
   

سنوا

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

   
   

E150 صندوق دار

۵۳,۹۰۰,۰۰۰

   
   

E150 هاچ بک

۵۳,۴۰۰,۰۰۰

   
 
 

 

کد خبر: 261107
تاریخ مخابره : ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ - ۱۸:۵۵
چاپ خبر

جام نیوز
اخبار رسانه های برون مرزی