سلام:

باسلام
بقول امام ره بگمانم یه بسی زده بود نمی‌داند چیمیگد.
ما منتظر حمله ای از سوی حجازیم تا بر بقیع حرمی نو بسازیم.
ضمنا دفعه دیگه دهن کثیفتو بشور بعد اسم مولای جهان امام زمان عج را بیاور.