رزمنده:

جنگ علیه یمن چندین علت دارد، اما مهمترین دلیل ادامه جنگ این است که طرفهای کنونی در یمن نمی‌خواند عربستان بر یمن سیطره یابد، بلکه دولت وحدت ملی و مشارکت همگان را خواستارند، اما عربستان و حامیان آن وجود جریان هایاسلامی یمنی و قومیت ملی را نمی‌خواهند. یمن موقعیت استراتژیک و خیلی مهمی دارد که مهمترین آن باب المندب است. مردم یمن در کنار ملت فلسطین هستند و به همین دلیل جنگ علیه یمن را آغاز کردند. همین ترامپ سال گذشته هنگام تبلیغات انتخاباتی گفته بود که این باراک اوباما و هیلاری کلینتون بودند که داعش را ساختند، عربستان با اشاره آمریکا از آن حمایت مالی کرد و ترکیه نیز تسهیلات را در این زمینه فراهم کرد. همین ترامپ سال گذشته هنگام تبلیغات انتخاباتی گفته بود که این باراک اوباما و هیلاری کلینتون بودند که داعش را ساختند، عربستان با اشاره آمریکا از آن حمایت مالی کرد و ترکیه نیز تسهیلات را در این زمینه فراهم کرد.