بدون نام:

واقعا از صمیم قلب میگم خاک بر سر سردبیری این مجله خبری که مثلا ادعا و داعیه فرهنگ اسلامی داره . کدوم یکی از این موارد با فرهنگ اسلام و ایرانی سنخیت داره که تبلیغ میکنید و افتخار میکنید بهش ؟ بی حجابیش ؟ لختیش؟ با نامحرم گشتنش ؟ جواب خدا رو چطور میخوایید بدید من نمیدونم .