یکی از والدین:

آزمون تیزهوشان و نمونه باعث شده بود که فرزندم دچار استرس شدید شود و معلمشان فقط تست و از کتابهای کمک آموزشی خیلی سخت تدریس میکرد همین باعث استرس شدید پسرم شده بود و شب‌ها فقط گریه میکرد.