بدون نام:

درود بر کاگردانان متعهد و کاربلد سینما و تلوزیون ایران،مجید مجیدی و داوود میرباقری عزیز!