سینا:

یعنی چه خلیج فارسی تا ابد هستش حالا اینها چه نقشه دارن خدا میدونه وهابیت عوضی