ناشناس:

آقای ریسی در کنار رسیدگی به مفاسد اقتصادی موضوعات دیگه رو یادتون نره.عده زیادی جوان درگیر مهریه هستن و عده زیادی در زندان شما که وعده دادید که موضوع حل خواهید کرد پس چه شد.
این که جوانان یک کشور رو اینطور درگیر قوانینی کنید که برای متاهل شدن مجبور هستن اونهارو قبول کنند دور انصاف هست.همین جوانان که الان تو زندان بخاطر مهریه به سر میبرند سرمایه کشور هستن که اینطور باهاشون برخورد میشود واز این جوانان انتظار حمایت از اصول رو نداشته باشید.
یعنی انقد سخته که یک قانونی بزارید نه سیخ بسوزه نه کباب فقط ادعا....