مهم نیست:

بلاخره شما‌ها هم قبول کردید که ایرام مرکزی هست که فقط به خاطر ضربه به انقلاب اسلامی راه اندازی شده