محمد:

سلام و درود قطعا انتخاباتی نبود فتاح انسان فاضلی است تنها کسی که در لواسان کاخ ندارد دروغ نگفته و پاک دست هست از بیت المال برای خود حساب جداگانه ای نگشوده وعده بی خود نداده کارشکنی نکرده برای فقرا دلسوزی و راه‌گشایی بودن مال دنیا و ثروت هنگفت از او فامیل نساخته دوستانی که مال اند زند ندارد نان خودش را می‌خورد اگر کسی را پیدا کردید مثل فتاح که اصلا نه خودش و نه معاونی ش در قاچاق وان کلاس دست نداشته باشد تمام سخنانش در مورد دکتر حداد درست بود