بدون نام:

با سلام و عرض معذرت این آقا هرچه دارند از برکت مردم پایین شهر بابت انقلابشان است و گرنه حداکثر ارزشی که داشتن همان مدرس دانشگاه مثل خیلی دیگر بودند اونوقت مدرسه خود را با توجیه مسخره ای که خود و امثال خودش قبول دارند در بالای شهر تهران ایجاد کردند که نتیجه اینکار توجیه کاری بود که شاهان قبل از انقلاب برای فرزندان خودشان و ایجاد مدرسه در بالای شهر میکردند.