مهشید:

واقعا باید از سایت جام نیوز برای رسوا کردند این رسانه‌های ضد ایرانی تشکر کرد....