مجتبی راد:

بیچاره مردمی که میشینند به خزعبلات این رسانه ای ضد ایرانی گوش میکنند
اون از توهین‌های این شبکه به فرهنگ و اداب و رسوم ایرانی و بزرگان شعر و شاعری اینم از دروغشون درباره دوستی ایران و اسرائیل