بدون نام:

من خدارو شکر این شبکه‌های ماهواره ای را نمی‌بینم اما وقتی این مدل فیلم رو میبینم خدا رو شکر میکنم که چه خوب شده هیچوقت عمرم رو با دیدن این شبکه‌ها هدر ندادم