بدون نام:

یقینا آنچه که آیت الله خامنه ای دستور دادند به نفع مردم و کشور ایران است...