بدون نام:

شما توی ایران هیچ کس رو پیدا نمی‌کنید به به اندازه آقای خامنه ای دلسوز مردم و حامی دانشمندان ایرانی باشه برای همین هرچی ایشان بگویند باید به آن عمل کنیم چون به نفع خود ما مردم است