بدون نام:

چقدر مایه شده این سحام نیوز حتما فکر می‌کرده الان مردم همه میگن واکسن آمریکایی یا انگلیسی ولی کور خونده و ما مردم رو نشناخته