بدون نام:

ی سوال
چطوره که آمریکا همه داروها رو برای ایران تحمیل کرده مخصوصا داروی بیماری‌های خاص مثل سرطان و بیماران پروانه ای ولی سریع اعلام میکنه که واکس آمریکایی به ایران می‌فرسته