فاطمه سادات:

من که کلا هر نوع واکسنی تولید بشه نخواهم زد
چه داخلی و چه خارجی
همش ریسکه