بدون نام:

خدا رو شکر اینها چشم آبی هستند وگرنه سلبریتی‌ها الان چه‌ها که نمی‌کردند