علي:

اگه چشات خوب باز كني و اون شعورت كه هنوز دست نخورده مونده به كار بندازيش ميبيني كه توي گزارش امده كه اتوبوسهاي تهران-گرگان شبا حركت ميكنند اقاي انتحاري