درود بر ایرانی :


جهت اطلاع 6تاییای 7س وراخ ایرانپاک همچنان
اقای گل دربی هاست با هفت گل از الان به بعد 7 میاد
جای 6 7777777777777777777777777777 تاییا

اصلاً بیخیالش که ۶ تا زدیم.
اصلاً بیخیالش که ۹ نفره ترکوندیم.
اصلاً بیخیالش که ۱۰ دیقه HATTRICK کردیم
اصلاً بیخیالش که ۱۰ نفره بازی ۲-۰ باخته رو ۳-۲ کردیم.
اینو بچسب:
۱۵ بهمن ۱۳۵۰ : پرسپولیس ۴ – استقلال ۱
۱۹ اسفند ۱۳۶۷ : پرسپولیس ۴- استقلال ۲

طبق امار کیسه کشا تا به حال فقط ۴ تا خوردن ولی ۴ تا نزدن با این حال ما میگیم شیش تاییاش تا بسوزند و اگاه باشند