فرزانه:

سلام عزیز
این سریال از شبکه یک پخش میشه نه دو